Skrzynia do hartowania nawęglania

Skrzynie do hartowania nawęglania

Skrzynie do hartowania służą do zapobiegania utlenianiu się detali podczas procesu oraz do azotowania lub nawęglania. Wykonane są z żaroodpornej stali 314 (DIN 1.4841) i posiadają szczelną pokrywę do zała-dunku wsadu od góry.   PODSTAWOWE INFORMACJE Uszczelka z włókna ceramicznego jest umieszczona w okrągłym profilu uszczelniającym na górnej krawędzi skrzynki. Aby zapobiec utlenianiu detalu podczas Read more about Skrzynie do hartowania nawęglania[…]

Piece indukcyjne do przetapiania

Piece indukcyjne do przetapiania próbek do badań

Piece indukcyjne do przeta-piania są popularnie wyko-rzystywane laboratoriach za-kładów produkcyjnych, je-dnostkach badawczych oraz wydziałach kontroli jakości. Słóżą do przetopienia i odlewania różnych materia-łów w celu ich badań pod kątem składu chemicznego. Materiały topione mogą być metalowe, niemetalowe bądź tlenkowe . Informacje techniczne Piec indukcyjny służy do przygotowania próbek o jednolitym składzie do analizy spektrometrycznej w Read more about Piece indukcyjne do przetapiania próbek do badań[…]