Piece indukcyjne do przetapiania

Piece indukcyjne do przetapiania próbek do badań

Piece indukcyjne do przeta-piania są popularnie wyko-rzystywane laboratoriach za-kładów produkcyjnych, je-dnostkach badawczych oraz wydziałach kontroli jakości. Słóżą do przetopienia i odlewania różnych materia-łów w celu ich badań pod kątem składu chemicznego. Materiały topione mogą być metalowe, niemetalowe bądź tlenkowe . Informacje techniczne Piec indukcyjny służy do przygotowania próbek o jednolitym składzie do analizy spektrometrycznej w Read more about Piece indukcyjne do przetapiania próbek do badań[…]

Piece indukcyjne - hartowanie kół zębatych

Piece indukcyjne

Oferowane przez naszą firmę piece indukcyjne służą do obróbki cieplnej detali. Ich główne zastosowanie to harto-wanie, odpuszczanie, odprężanie, nagrzewanie przed kuciem, spęczanie lub lutowanie. Proponowane przez nas technologie pozwalają na pełna automatyzacje procesu dla dużych serii oraz pełna kontrole parametrów lecz również mamy w swojej ofercie uniwersalne systemy indukcyjne, które pozwalają na zamontowanie i obrabianie Read more about Piece indukcyjne[…]