Piece indukcyjne do przetapiania

Piece indukcyjne do przetapiania próbek do badań

Piece indukcyjne do przeta-piania są popularnie wyko-rzystywane laboratoriach za-kładów produkcyjnych, je-dnostkach badawczych oraz wydziałach kontroli jakości. Słóżą do przetopienia i odlewania różnych materia-łów w celu ich badań pod kątem składu chemicznego. Materiały topione mogą być metalowe, niemetalowe bądź tlenkowe . Informacje techniczne Piec indukcyjny służy do przygotowania próbek o jednolitym składzie do analizy spektrometrycznej w Read more about Piece indukcyjne do przetapiania próbek do badań[…]