Piece indukcyjne do przetapiania

Piece indukcyjne do przetapiania próbek do badań

Piece indukcyjne do przetapiania są popularnie wykorzystywane laboratoriach zakładów produkcyjnych, jednostkach badawczych oraz wydziałach kontroli jakości. Służą do przetopienia i odlewania różnych materiałów w celu ich badań pod kątem składu chemicznego. Materiały topione mogą być metalowe, niemetalowe bądź tlenkowe. Informacje techniczne Piec indukcyjny służy do przygotowania próbek o jednolitym składzie do analizy spektrometrycznej w celu Read more about Piece indukcyjne do przetapiania próbek do badań[…]