03/14/2017

Prasy izostatyczne HIP i CIP

Przykład: prasa izostatyczna (zabudowana w fundamencie)Prasy izostatyczne (z ang. isostatic presses) to urządzenia stosowane do najwyższej klasy obróbki cieplno-ciśnieniowej. Ich głównym zadaniem jest ulepszanie lub zagęszczanie gotowych wyrobów a także prasowanie izostatyczne proszków (np zamkniętych w specjalnych puszkach). 

Do niedawna technologie te były dostępne tylko dla zaawansowanych technologicznie firm. Aktualnie nasza firma oferuje te urządzenia w Polsce i Europie świadcząc kompletną obsługę techniczną, sprzedażową oraz serwisową. Prasy izostatyczne stosowane są branżach spiekania trudnotopliwej i ceramiki technicznej, zagęszczania, ulepszania odlewów np. tytanowych stosowanych na odpowiedzialne części w różnych dziedzinach lub produkowania elementów NNS (near net shape) z proszków zapuszkowanych w nadających im kształtu puszkach.

Prasy izostatyczne AIP

Powyższe te technologie są znane i stosowane od dawna w USA, Korei Pd czy Japonii. Liderami tej dziedziny są jednak Amerykanie z racji tego, że maja największe doświadczenie w technologiach wysokich ciśnień. W tym przypadku o wysokim ciśnieniu mówimy gdy ciśnienie robocze przekracza 1000 lub 2000 bar przy jednoczesnym wzroście temperatury do rzędów 1450 lub 2200`C – doskonale spełniają role w takiej obróbce.

 

Prasy izostatyczne możemy podzielić na:

Technologia prasowania izostatycznego polega na obrabianiu termicznym materiału w wysokiej temperaturze i bardzo wysokim ciśnieniu. Zależnie do medium przekazującym ciśnienie prasy dzielimy jak wyżej. W prasach wysokotemperaturowych medium jest zawsze gaz obojętny natomiast w pozostałych medium jest woda. Ale zawsze w zbiorniku wywoływane jest ciśnienie przez kompresor oraz zawsze działa ono izostatycznie na materiał z każdej strony w kierunku normalnym do powierzchni. Nigdy natomiast materiał nie jest topiony. Ciśnienie działa na granicy plastyczności więc temperatura procesu i piec w zbiorniku zamieniany jest w zależności od potrzeb. 

Prasy izostatyczne

Prasy izostatyczne: Schemat procesu przy użyciu prasowania izostatycznego gazem