05/06/2017

Odprężanie indukcyjne w automatycznych urządzeniach CNC

Odprężanie indukcyjne to usuwanie naprężeń powszechnie stosowane  w produkcji elementów metalowych w celu minimalizacji naprężeń własnych w strukturze i  zmniejszenie ryzyka zmian wymiarów podczas dalszych kroków obróbczych.

Odprężanie indukcyjne

Intensywna obróbka skrawaniem, cięcie oraz deformacja plastyczna powodują indukowanie się w materiale znacznych naprężeń. 
Te naprężenia mogą powodować niepożądane zmiany wymiarów, jeśli zostaną uwolnione bez kontroli, na przykład podczas późniejszej obróbki cieplnej. W celu minimalizacji ryzyka zmian wymiarów można te naprężenia usunąć na drodze wyżarzania odprężającego.

ZASTOSOWANIE

Odprężanie indukcyjne nie zmienia struktury materiału i nie ma istotnego wpływu na jego twardość. Hartowane i odpuszczone części, które mają mieć usunięte naprężenia, muszą być obrabiane w temperaturze o około 50°C niższej od temperatury użytej podczas wcześniejszego odpuszczania, aby uniknąć zmian twardości. Naprężenia można usunąć również z części miedzianych i mosiężnych. W przypadku stali nierdzewnych zazwyczaj jest potrzebna obróbka cieplna za pomocą przesycania wysokotemperaturowego.

Odprężanie indukcyjne można zautomatyzować w dowolnym stopniu. w zależności od dysponowanego budżetu możemy zaproponować zarówno proste rozwiązania gdzie operator manualnie ładuje i rozładowuje maszynę lub rozwiązania w pełni zautomatyzowane przez przenośniki, kosze załadowcze lub roboty obsługujące wszystko automatycznie.

Jak wykorzystujemy odprężanie w systemach indukcyjnych? Niektóre z naszych rozwiązań pokazujemy poniżej.

ODPRĘŻANIE INDUKCYJNE MAŁYCH ELEMENTÓW

Odprężanie polega na nagrzewaniu indukcyjnym na raz 4 elementów. Wcześniej detale są ładowane do kosza załadowczego skąd poprzez podajnik spiralny wibracyjny układane są w równoległe rzędy. Następnie pionowo wkładane w otwory gdzie podawane są pod induktor, który nagrzewa tylko ich zaokrąglony koniec. Jednocześnie nagrzewanych jest kilka elementów by zachować wymaganą wydajność.

ZAPRASZAMY NA NASZ KANAŁ YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCp4wlN-a2a7p-erGLFtiHLg/videos

GALERIA

Wyżarzanie indukcyjne rur