19/02/2021

Piec wysokotemperaturowy próżniowy komorowy HT do lab i produkcji

Elektryczny piec wysokotemperaturowy próżniowy typu HT. Tmax 1400ºC – 2200ºC (grafitowy). Komora 3-52 litrów. Opcja próżni lub komory gazoszczelnej. Piec HT jest flagowym modelem, do którego opcjonalnie oferujemy wiele zaawansowanych opcji. Gazoszczelna komora sprawia, że proces jest zawsze bezpieczny nawet podczas procesu z wodorem.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA – piec HT-1XXX-Y

 • nagrzewane oporowo. Grzałki MoSi2 Kanthal i Kanthal Super, molibdenowe, wolframowe lub grafitowe,
 • piece komorowe, ładowane od przodu,
 • temperatura pracy 1400ºC, 1600ºC, 1800ºC, 1900ºC i max 2200ºC,
 • izolowane poprzez kombinacje izolacji wysokiej jakości włókien ceramicznych, filcu grafitowego lub wyłożenia ceramiką wysokoporowatą,
 • ekstremalnie krótkie czasy nagrzewania i chłodzenia,
 • wysoka wydajność energetyczna,
 • szeroka gama opcji dodatkowych (kontrolery, próżnia, gaz obojętny lub wodór, wizualizacja i nagrywanie parametrów procesu itp idt.). Cena bazowa pieca opcje.
 • w całości produkowane w Niemczech,
 • łatwe w obsłudze, intuicyjne sterowanie.

SPRAWIMY, ŻE TO MOŻLIWE…

Producent pieców Linn High Therm specjalizuje się w produkcji dla specjalnych wymagań. Proszę poinformować nas o swoich wymaganiach. Każdy piec wysokotemperaturowy próżniowy budowany jest z rzetelnie z niemiecką jakością.

OPCJE

 • możliwość sterowania wieloma strefami grzewczymi dla jeszcze lepszego rozkładu temperatury w całej objętości komory roboczej,
 • ruchoma termopara,
 • system schładzania gazu procesowego dla przyspieszenia cykli pracy pieca,
 • różne typy kontrolerów (prostych, programowalnych, z wizualizacją i nagrywaniem procesów),
 • piec HT posiada system podawania gazu obojętnego do komory podczas procesów z gazami wybuchowymi, łatwopalnymi, trującymi,
 • system dopalania gazów palnych wraz z kontrolowanym płomieniem dla bezpiecznej pracy z gazami wybuchowymi, łatwopalnymi, trującymi zgodnie z dyrektywą ATEX,
 • pakiet dodatkowych systemów i czujników bezpieczeństwa dla bezpiecznej pracy z gazami wybuchowymi, łatwopalnymi, trującymi zgodnie z dyrektywą ATEX,
 • piec wysokotemperaturowy system ostrzegania podczas procesu z gazami wybuchowymi, łatwopalnymi, trującymi zgodnie z dyrektywą ATEX,
 • specjalne wyposażenie komory dla pracy z czystym wodorem (izolacja grzałki, bezpieczeństwo),
 • wizjer inspekcyjny dla wizualnej kontroli procesu oraz pirometru pomiarowego,
 • prowadnice drzwi dla bezpiecznego otwierania (gorąca strona odwrócona zawsze od operatora),
 • pułapka kondensatu dla procesów zanieczyszczonych tj. podczas usuwania lepiszcza,
 •  oprogramowanie PC służące do kontroli zdalnej, wizualizacji i nagrywania wszystkich parametrów procesowych.
 • instalacja szklanej komory dla ładowania i rozładowywania próbek traktowanych bez kontaktu z powietrzem.

MODELE STANDARDOWE (piec wysokotemperaturowy próżniowy)

Piec wysokotemperaturowy próżniowy

 • Modele specjalne mogą mieć komorę do 500 litrów pojemności.
 • Inne wymiary i własności wyceniane są indywidualnie.
 • Piec HT występuje również w wersji próżniowej.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Obudowa pieca

Komora pieca jest gazoszczelna i próżniowa. Wzmacniana obudowa pieca jest dodatkowo chłodzona wentylatorami by jej temperatura nie była większa od 180`C podczas ciągłej pracy pieca w najwyższej temperaturze.

Odpowiednio zaprojektowana obudowa zewnętrzna pozostaje zimna (maksymalnie 40 ° C powyżej temperatury pokojowej), z wyjątkiem przedniego panelu drzwi. Szczelne próżniowo drzwi z uszczelnieniem silikonowym skonstruowane są jak klamra przeciwwybuchowa (odciążenie ciśnienia około 10-20 mbar) i wyposażone w zamki ze sprężyną regulującą opór (przykład śrub sprężynowych na drzwiach rys. po lewej).

Z tyłu obudowy pieca mamy kołnierze przyłączeniowe do próżni i podawania gazu obojętnego (wlot i wylot) a także wpust termopary.

Piec wysokotemperaturowy posiada kołnierz drzwi, przyłącze termopary oraz przyłącza el. grzewczych a także wylot gazów z komory są chłodzone wodą.  

Izolacja

Wnętrze komory pokryte jest izolacja z płyt z ceramiki włóknistej. Zastosowanie tej lekkiej izolacji, która nie akumuluje ciepła, sprawia, że piec wysokotemperaturowy typu HT  ekstremalnie szybkie czasy cykli nagrzewania i studzenia.

System nagrzewania

Nagrzewanie pieca prowadzone jest przez wymienialne grzałki MoSi21800, MoSi21900 lub Mo(W) firmy Kanthal® produkowane w Szwecji (grupa Sandvik). Zasilane są 3-fazowym tyrystorem z wyzwalaczem kąta fazowego i transformatorem. Przyłącza grzałek są chłodzone woda w obiegu wewnętrznym zamkniętym i są wyprowadzone na tył pieca.

Piec wysokotemperaturowy na boku posiada wprowadzoną podwójną termoparę typu S PtRh-Pt. Pierwsza odpowiada za sterowanie piecem, druga za system bezpieczeństwa przeciwko przegrzaniu – OTP (Over Temperature Protection).

Piec wysokotemperaturowy próżniowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS OPCJI DODATKOWYCH (wycena indywidualna):

Kontroler PID programowalny G800

 • 2 lub 3 punktowy sterownik z zachowaniem PID,
 • logiczne lub stałe wyjścia,
 • 4 programy, max. 16 kroków (max. 8 kroków na program)
 • wyświetla aktualną i ustawioną temperaturę,
 • samooptymalizacja procesu zapobiegająca przeregulowaniu (zadana wcześniej lub regulacja automatyczna),
 • oddzielna obsługa i konfiguracja poziomu dostępu (zapobieganie niepożądanym zmianom),
 • 4 możliwe do wyboru nastawy parametrów,
 • alarm w przypadku uszkodzenia termopary,
 • łącze szeregowe RS 485 jako opcja (późniejsza dostawa/rozbudowa nie jest możliwa)

Kontroler SE-50 Touch (109171)

SE-50 Touch jest dwukanałowym, uniwersalnym sterownikiem procesowym i programowym, który jest wizualizowany przez znakomity wyświetlacz i obsługiwany intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego. Specyfikacja techniczna: • 10 programów / 50 segmentów • Interfejs, Modbus RS485 • Kolorowy ekran graficzny 3,5 cala, o rozdzielczości 320 × 240 pikseli i 256 kolorach • Wygodne wprowadzanie programu i sterowanie programem • Administracja zabezpieczona hasłem • 5-cyfrowy wyświetlacz wartości analogowej • Indywidualne poziomy użytkownika • Kontrola i nadzór poziomu wyjściowego • Certyfikat kalibracji AMS2750 / CQI-9 (opcjonalnie) • Zastosowano licencję cUL, GL, DIN EN14597 • Stopień ochrony IP66 Dostępne opcje dla kontrolera:

 • wyjście analogowe
 • funkcja nagrywania procesu
 • oprogramowanie do analizy i archiwizacji
 • port USB do zapisu danych
 • przyłącze Ethernet
 • serial interfejs

System podawania gazu do komory gazoszczelnej (103963)

System podawania gazu można zainstalować tylko do pieca z gazoszczelną muflą. Jest umieszczony po prawej stronie pieca i stale z nim połączony (zdjęcia w galerii). W przypadku stosowania łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych gazów należy podjąć specjalne środki ostrożności i przepłukiwać komorę gazem obojętnym. Dlatego są montowane w piecu dwa doprowadzenia gazowe z elektrozaworami odcinającymi i zaworami igłowymi dozującymi (przepływomierzami). Doprowadzenia te są połączone w jedną linię doprowadzającą gaz do komory. Przepływomierz z zaworem iglicowym jest zainstalowany na linii zasilania gazem. W przewodzie wydechowym znajduje się zawór dławiący do utrzymywania ciśnienia wewnątrz pieca na poziomie max. 4-7 mbar. Manometr służy do pomiaru ciśnienia w komorze. Butle z gazem i reduktory z manometrem na max. ciśnienie wyjściowe 200-500 mbar są instalowane przez Użytkownika.

UWAGA: W przypadku stosowania łatwopalnych, toksycznych lub wybuchowych gazów operator musi zadbać o bezpieczne i ciągłe płukanie komory pieca gazem obojętnym. W takim przypadku piec musi być doposażony w opcje Pakiet Bezpieczeństwa (odpowiednia opcja w naszej ofercie).

System podawania gazu do komory gazoszczelnej oraz próżniowej (103986)

System podawania gazu można zainstalować tylko do pieca z gazoszczelną muflą. Jest umieszczony po prawej stronie pieca i stale z nim połączony (zdjęcia w galerii). W przypadku stosowania łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych gazów należy podjąć specjalne środki ostrożności i przepłukiwać komorę gazem obojętnym. Dlatego są montowane w piecu dwa doprowadzenia gazowe z elektrozaworami odcinającymi i zaworami igłowymi dozującymi (przepływomierzami). Doprowadzenia te są połączone w jedną linię doprowadzającą gaz do komory. Przepływomierz z zaworem iglicowym jest zainstalowany na linii zasilania gazem. W przewodzie wydechowym znajduje się zawór dławiący do utrzymywania ciśnienia wewnątrz pieca na poziomie max. 4-7 mbar. Manometr służy do pomiaru ciśnienia w komorze. Butle z gazem i reduktory z manometrem na max. ciśnienie wyjściowe 200-500 mbar są instalowane przez Użytkownika.

UWAGA: W przypadku stosowania łatwopalnych, toksycznych lub wybuchowych gazów operator musi zadbać o bezpieczne i ciągłe płukanie komory pieca gazem obojętnym. W takim przypadku piec musi być doposażony w opcje Pakiet Bezpieczeństwa (odpowiednia opcja w naszej ofercie).

Dodatkowo wszystkie zawory są przystosowane do pracy w podciśnieniu. Czujnik ciśnienia steruje zaworem próżniowym w przewodzie wylotowym, aby zapobiec napływowi powietrza z otoczenia podczas przedmuchiwania/płukania komory. Wszystkie przewody rurowe są wykonane z miedzi.

System dopalania gazu wraz z kontrolą płomienia (103987)

Ta opcja jest obligatoryjna dla stosowania gazów palnych, toksyczny, wybuchowych itp. Jest dostępna tylko z opcjonalnym systemem podawania gazu do komory gazoszczelnej lub próżniowej (opis powyżej). Palne, wybuchowe gazy ochronne muszą zostać dopalone zanim wydostaną się z pieca do kanałów powietrznych lub spalinowych. Zapłon następuje za pomocą małego palnika zapalanego za pomocą wyłącznika ciśnieniowego. Gdy zapłon zgaśnie, zawór magnetyczny w przewodzie gazów ochronnych zostanie automatyczne zamknięty, a zawór magnetyczny w przewodzie gazu płuczącego/obojętnego (argon lub azot)  zostanie  automatycznie otwarty. System dopalania zawiera również elektryczny palnik gazowy propan-butan, nadzór nad płomieniem i elektrycznym klaksonem ostrzegawczym.

Pakiet bezpieczeństwa (103988)

Podczas pracy pieca z łatwopalnymi i wybuchowymi gazami ochronnymi zalecamy stosowanie pakietu bezpieczeństwa. Może on być dostarczany tylko wraz z opcjonalnym systemem podawania gazu do komory gazoszczelnej lub próżniowej (opis powyżej) oraz kontrolerem zaawansowanym SE 702 i zawiera: – nadzór nad czasem przedmuchiwania – nadzór nad przepływem gazu płuczącego/obojętnego (np. azot) – nadzór nad przepływem gazu ochronnego/procesowego (np. wodór) – nadzór nad resztkową zawartością tlenu w piecu – nadzór nad zapasem gazu płuczącego/obojętnego (możliwy tylko przy pracy z butlą) – blokada drzwi podczas procesu obróbki cieplnej – przyłącze dopasowane dla sterownika SE 702 Touch W przewodzie doprowadzającym gaz niebezpieczny (procesowy np. wodór) zainstalowane są dodatkowo dwa zawory blokujące w linii oraz filtr. W przypadku jakiejkolwiek awarii podczas przedmuchiwania gazem obojętnym (np. azotem) nie można rozpocząć pracy z gazem niebezpiecznym (procesowym np. wodorem) W przypadku przerwy w przepływie gazu w czasie pracy z gazem niebezpiecznym, następuje natychmiastowe uruchomienie bezpiecznego przedmuchu (płukania komory) z wykorzystaniem gazu obojętnego np. azotu. W przypadku, gdy ciśnienie w butli z gazem obojętnym spadnie poniżej ustawionego poziomu, tak, że nie będzie wystarczająca ilośc gazu by dokonać płukania komory przed i po procesie – nie będzie możliwe uruchomienie programu.

System wykrywania i ostrzegania nieszczelności pieca (103790)

Piec wysokotemperaturowy próżniowy HT może posiadać system wykrywania nieszczelności. W systemie wykrywania i ostrzegania nieszczelności znajdują się trzy czujniki, które są zamontowane nad komorą gazoszczelną, nad drzwiami oraz na systemie podawania gazu procesowego. Jednostki analizujące sterują zaworami magnetycznymi w przewodach doprowadzających gaz. Jeśli jeden z czujników zarejestruje zwiększone stężenie gazu niebezpiecznego/palnego to dopływ do pieca zostanie automatycznie przerwany i rozpocznie się automatyczne przedmuchiwanie gazem obojętnym np. azotem.

Pułapka kondensatu/skroplin (103786)

Syfon kondensatu jest zainstalowany na linii wylotowej gazu z komory, bezpośrednio za piecem, tak aby następująca przepustnica była zabezpieczona przed zanieczyszczeniami/skroplinami/wilgocią. Zbiornik jest wykonany z wysokiej jakości stali (1.4301) i chłodzony za pomocą wężownicy wodnej. Kondensat w syfonie może być odprowadzany za pomocą zaworu spustowego, który jest w dnie. W celu oczyszczenia zbiornika można zdjąć pokrywę.

Molibdenowe elementy grzejne [zastosowanie dla atmosfery wodorowej, palnej, toksycznej, wybuchowej] (104006)

W przypadku, gdy w atmosferze redukującej H2 są wymagane wyższe temperatury, piec musi być wyposażony w elementy grzewcze z czystego molibdenu. Do tego izolacja pieca musi być wzmocniona (poniżej). Wyposażenie w elementy molibdenowe jest możliwe tylko w wersji gazoszczelnej pieca. Do tego zalecamy również opcje podawania gazu do komory oraz urządzenie do dopalania gazów palnych. Przed pracą w atmosferze H2 piec musi być przepłukany gazem obojętnym, aby chronić elementy grzewcze przed uszkodzeniem.

Izolacja do pracy w atmosferze wodoru H2 (103856)

W przypadku eksploatacji pieca w atmosferze powyżej 10% H2 w temperaturze powyżej 1200°C, piec musi być wyposażony we wzmocnioną izolację wewnętrzną. Wymiary użytkowe zmniejszają się przez to o ok 60 mm.

INNE OPCJE SPECJALNE (piec wysokotemperaturowy próżniowy)

 • Komora próżniowa oraz systemy pomp w zależności od wymagań
 • System dopalania gazów procesowych wraz z monitoringiem płomienia
 • Pakiet bezpieczeństwa dla gazów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych i niebezpiecznych
 • System ostrzegania gazów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych i niebezpiecznych
 • Pułapka kondensatu
 • Oprogramowanie ECS dla zarządzania piecem i danymi
 • Nagrywarka procesu dla termopar zewnętrznych 3, 6 lub 9-kanałowa
 • Pomiar zawartości tlenu w gazach na wylocie z komory
 • Pomiar zawartości tlenu bezpośrednio w komorze
 • Komora próżniowa oraz systemy pomp w zależności od wymagań
 • Chłodzenie gazów procesowych
 • Mieszalnik gazów procesowych
 • Wzmocniona cyrkulacja gazowa
 • Dodatkowa izolacja włóknista
 • Bubbler do podwyższania wilgotności gazów procesowych
 • Ruchoma termopara
 • System załadowczy do komory

GALERIA ZDJĘĆ

PEŁNA OFERTA

 • Piece elektryczne
  Piece elektryczne

ZOBACZ TAKŻE

Piece muflowe laboratoryjne LSM do małych zakładów i laboratorium