14/03/2017

Wysokotemperaturowe prasy izostatyczne HIP do badań

Wysokotemperaturowe prasy izostatyczne HIP służą do procesów zagęszczania ciśnieniowego.

Wysokotemperaturowe prasy izostatyczne HIP

To skomplikowany proces cieplno-ciśnieniowy, który pozwala na dogęszczenie elementów maszyn lub proszków zapuszkowanych w konkretny kształt (np. korpusu zaworu). Puszka z proszkiem poddana ciśnieniowaniu w wysokiej temperaturze jest zgniatana i spiekana oraz proszek przybiera kształt zbliżony do formy (puszki).

Wysokotemperaturowe prasy, to zaawansowane systemy obróbki cieplno-ciśnieniowej, które dają doskonałe rezultaty dla gotowych odlewów dogęszczając jest blisko granicy teoretycznej. Wytrzymałość takich elementów jest znacznie wyższa. Zlikwidowanie por podczas procesu daje również szerokie możliwości zastosowania tych części w medycynie. Procesy zagęszczania lub spiekania w prasach HIP daja duże możliwości rozwoju dla nowych materiałów. Prasowanie izostatyczne pozwala odkrywać nowoczesne materiały oraz stopy które dotychczas nie były możliwe w konwencjonalnej produkcji. Wysokotemperaturowe prasy izostatyczne mogą być używane w laboratoriach naukowo-badawczych, w działach R&D oraz w szkołach wyższych i uczelniach. Małe gabaryty pozwalaną na przeprowadzanie stosunkowo tanich procesów dla próbek i małych elementów. Urządzenia HIP można stosować do:

  • zagęszczania odlewów
  • produkcji kęsów i odkuwek z metali proszkowych
  • produkcji części NNS (near net shape – wymiarami zbliżonymi do oryginału),
  • produkcji kompozytów powlekanych w HIP 

DOSTĘPNE PODSTAWOWE MODELE DO LABORATORIUM

Nazewnictwo typoszeregu (wysokotemperaturowe prasy izostatyczne):
AIPXX-YY-ZZHCW
AIP – American Isostatic Presses Inc. (US producer anagram)
XX – ID (Internal Diameter) vessel in inches*
YY – IL (internal Length) vessel in inches*
ZZ – pressure in kPSI
H – HIP model (Hot-Isostatic-Press)
C – CIP (Cold-Isostatic-Press)
W – WIP (Warm-Isostatic-Press)
* size of vessel is not a working zone

MODEL Styl zamykania Zbiornik ID cale (mm) Zbiornik IL cale (mm) Strefy grzewcze Piec grafitowy ID [mm] Piec grafitowy IL [mm] Piec Molibdenowy ID [mm] Piec molibdenowy IL [mm] Kompresor (HP)
HIP, średnica zbiornika ID=6 cali, długość IL=19 cali, dostępne różne ciśnienia oraz temperatury
AIP6-19-30H (200 MPa) Gwint 6 (152) 19 (452) 1 75 125 100 150 3
AIP6-19-45H (300 MPa) Gwint 6 (152) 19 (452) 1 75 125 100 150 5
AIP6-19-60H (400 MPa) Gwint 6 (152) 19 (452) 1 75 125 100 150 5
AIP6-100HY (689 MPa) Jarzmo 6 (152) 19 (452) 1 75 125 100 150 Specialny
HIP, średnica zbiornika ID=8 cali, długość IL=28 cali, dostępne różne ciśnienia oraz temperatury
AIP8-28-30H (200 MPa) Gwint 8 (200) 28 (700) 2 100 200 100 200 5
AIP8-28-45H (300 MPa) Gwint 8 (200) 28 (700) 2 100 200 100 200 5
AIP8-28-60H (400 MPa) Gwint 8 (200) 28 (700) 2 100 200 100 200 5
HIP, średnica zbiornika ID=10 cali, długość IL=30 cali, dostępne różne ciśnienia oraz temperatury
AIP10-30-30H (200 MPa) Gwint 10 (250) 30 (760) 2 150 300 150 300 2×5
AIP10-30-45H (300 MPa) Gwint 10 (250) 30 (760) 2 150 300 150 300 2×5
AIP10-30-60HY (400 MPa) Jarzmo 10 (250) 30 (760) 2 150 300 150 300 2×5

– Powyższe wysokotemperaturowe prasy izostatyczne są urządzeniami standardowymi. Inne parametry jak temperatura i ciśnienie są dostępne według potrzeby klienta. 

VIDEO

Prasowanie izostatyczne i procesy w pigułce – teoria

 

GALERIA