Skrzynie do hartowania nawęglania i obróbki cieplnej

Skrzynie do hartowania służą do zapobiegania utlenianiu się detali podczas procesu oraz do azotowania lub nawęglania. Wykonane są z żaroodpornej stali 314 (DIN 1.4841) i posiadają szczelną pokrywę do załadunku wsadu od góry.

Skrzynia do hartowania

 

SKRZYNIE DO OBRÓBKI CIEPLNEJ (USZCZELNIANE SZNUREM LUB PIASKIEM)

Uszczelka z włókna ceramicznego jest umieszczona w okrągłym profilu uszczelniającym na górnej krawędzi skrzynki. Aby zapobiec utlenianiu detalu podczas procesu, w skrzyni umieszczany jest neutralny węgiel (lub inny proszek, granulat, aktywator). Ten wiąże tlen w skrzyni w całym zakresie temperatury procesu. Po obróbce cieplnej skrzynie wyjmuje się z pieca, pokrywkę otwiera się za pomocą kleszczy i usuwa się obrabiany przedmiot. Nasze skrzynie są również odpowiednie do lutowania twardego.

Skrzynie do hartowania mogą być również używane z odpowiednim granulatem do nawęglania (opis poniżej) oraz do azotowania proszkowego (opis poniżej) lub borowania proszkowego (opis poniżej). Detale są umieszczane w skrzyni z granulatem nawęglającym lub proszkiem azotującym lub borującym oraz odpowiednim aktywatorem (opis poniżej).

Skrzynia do hartowania nawęglania

PARAMETRY TECHNICZNE

 Tmax 1100 ° C
Skrzynie z pokrywą i profilem uszczelniającym lub uszczelniane piaskiem
 Pokrywa jest uszczelniona ceramiką włóknistą, inne ceramiczne uszczelnienia można stosować alternatywnie (piasek) 
 Skrzynie większe dostępne opcjonalnie z urządzeniem załadowczym
 Oprócz hartowania stosowane również  do nawęglania i azotowania proszkowego (opis proszków i granulatów poniżej)
 Specjalna stal żaroodporna 314 / (materiał DIN 1.4841)
 Większe skrzynie do hartowania i niestandardowe wymiary dostępne na zamówienie

SKRZYNIE DO OBRÓBKI CIEPLNEJ W GAZIE OCHRONNYM

Stosowana w procesach beztlenowych by zapobiec utlenianiu powierzchni detali. Króćcem wlotowym podawany jest gaz obojętny (argon, azot). Przepływa ciągle przez skrzynie, wypiera tlen i wylatuje. Sztywne przyłącza wyposażone są w zawory zwrotne oraz szybkozłączki. Taka skrzynia może być rozbudowana o dodatkowy krócieć (próżniowy) w celu ewakuacji wstępnej powietrza. Piec powinien być specjalnie przygotowany pod wyprowadzenie sztywnych króćców

Skrzynia do procesu w gazie ochronnym

PARAMETRY TECHNICZNE

 Do obróbki cieplnej detali w atmosferze niepalnych gazów ochronnych takich jak argon, azot i gaz formujący (stosowanie zgodnie z lokalnymi przepisami BHP).
 Temperatura użytkowania do 1100°C
 Skrzynka na gaz ochronny z zamykaną pokrywą, wlotem i wylotem gazu ochronnego poprzez króćce rurowe wraz z szybkozłączką dla węża 3/8 cala.
 Termopara ładunkowa typu K. Dająca pomiar bezpośrednio z wnętrza skrzyni (ze wsadu). Należy podłączyć do własnego wyświetlacza.
 Pokrywa uszczelniona włóknem AES (włókno wapniowo-magnezowo-krzemianowe)
 Skrzynia wykonana ze stali 1.4841(stop 314)
 Wraz ze skrzynką gazową zaleca się stosowanie platformy ładującej (wózek załadowczy)

Wózek załadowczy z polem odkładczym i wentylatorem studzącym Wózek załadowczy dla skrzyni

 Skrzynia posiada ucho hakowe do ładowania (opcjonalnie hak do ciągnięcia)
 Skrzynia (lub inny osprzęt) do obróbki cieplnej z wystającymi z pieca częściami muszą być podłączone elektrycznie do obudowy pieca za pomocą kabla uziemiającego przez wykwalifikowanego elektryka. Nie jest możliwa eksploatacja takich rozwiązań z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

DOSTĘPNE WYMIARY STANDARDOWE

Skrzynie do hartowania - wymiary

 

 

SKRZYNIE DO OBRÓBKI CIEPLNEJ W GAZIE OCHRONNYM Z EWAKUACJĄ POWIETRZA (PRÓZNIA WSTĘPNA)

Stosowana w procesach beztlenowych by zapobiec utlenianiu powierzchni detali. Króćcem do ewakuacji można wypompować powietrze. Króćcem wlotowym podawany jest gaz obojętny (argon, azot). Przepływa ciągle przez skrzynie, wypiera tlen i wylatuje. Proces ewakuacji oraz płukania można przeprowadzić wielokrotnie. Większa liczba płukań daje czystszą atmosferę (mniej powietrza) w skrzyni. Sztywne przyłącza wyposażone są w zawory zwrotne oraz szybkozłączki. Skrzynia zawiera dodatkowy krócieć (próżniowy) w celu ewakuacji wstępnej powietrza. Piec powinien być specjalnie przygotowany pod wyprowadzenie sztywnych króćców

PARAMETRY TECHNICZNE

 Po załadowaniu skrzyni w stanie zimnym zostanie ewakuowane powietrze z wnętrza, a następnie przepłukuje się gazem ochronnym. Powtarzając ten proces kilka razy, znacznie poprawia się jakość atmosfery we wnętrzu. Po ostatnim przepłukaniu skrzynki gazem ochronnym, zdejmuje się pokrywę ewakuacyjną i umieszcza skrzynkę w nagrzanym piecu. Gaz ochronny jest wykorzystywany do obróbki cieplnej.
 Zestaw zawiera manometr
 Do obróbki cieplnej detali w atmosferze niepalnych gazów ochronnych takich jak argon, azot i gaz formujący (stosowanie zgodnie z lokalnymi przepisami BHP).

 Temperatura użytkowania do 1100°C
 Skrzynka na gaz ochronny z zamykaną pokrywą, wlotem i wylotem gazu ochronnego poprzez króćce rurowe wraz z szybkozłączką dla węża 3/8 cala.
 Termopara ładunkowa typu K. Dająca pomiar bezpośrednio z wnętrza skrzyni (ze wsadu). Należy podłączyć do własnego wyświetlacza.
 Pokrywa uszczelniona włóknem AES (włókno wapniowo-magnezowo-krzemianowe)
 Skrzynia wykonana ze stali 1.4841(stop 314)
 Wraz ze skrzynką gazową zaleca się stosowanie platformy ładującej (wózek załadowczy)

Wózek załadowczy z polem odkładczym i wentylatorem studzącym Wózek załadowczy dla skrzyni

 Skrzynia posiada ucho hakowe do ładowania (opcjonalnie hak do ciągnięcia)
 Skrzynia (lub inny osprzęt) do obróbki cieplnej z wystającymi z pieca częściami muszą być podłączone elektrycznie do obudowy pieca za pomocą kabla uziemiającego przez wykwalifikowanego elektryka. Nie jest możliwa eksploatacja takich rozwiązań z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

 

NEUTRALNY WĘGIEL DO WYŻARZANIA

Węgiel neutralny do wyżarzania Do ochrony stali narzędziowej przed utlenianiem i odwęglaniem, wiąże tlen w całym zakresie procesu
 Wyroby są umieszczane w skrzyni do hartowania wraz z węglem do wyżarzania
 Możliwe wielokrotne użycie. Dodawanie z każdym procesem ok 20% granulatu

 

 

 

 

PROSZEK I GRANULAT DO NAWĘGLANIA

Proszek i granulat do nawęglania Detale są umieszczane w skrzyni do hartowania z granulatem/proszkiem nawęglającym, pokrywa jest zamykana szczelnie
 W temp. 900°C stal reaguje z węglem i tworzy warstwę 0,2 do 2 mm
 Grubość warstwy zależy od długości procesu, ok. 0,1 mm / godz., Czas procesu ok. 6-8 godzin osiąga dobre wyniki procesu
 Proszek do stali stopowych i niestopowych do jednorazowego użytku.
 Granulat do wielokrotnego użytku. Dodawanie ok 20% do każdego nowego procesu
 Dostarczono w workach

 

 

 

PROSZEK AZOTUJĄCY, BORUJĄCY I AKTYWATOR

 Detale są umieszczane w skrzyni do hartowania razem z proszkiem azotującym i aktywatorem, pokrywa jest zamknięta i uszczelniona
 Azotowanie proszkowe lub borowanie powoduje powstanie cienkiej warstwy powierzchniowej na detalach, która zapobiega ścieralności a wytrzymałość zmęczeniowa znacznie się zwiększa
 W temperaturze ok. 550°C tworzy się wyjątkowo gruba warstwa powierzchniowa (do 1000 HV), która pokrywa hartowaną stal lub nawęgloną warstwę krawędziową. Aktywator poprawia warunki procesu.
 Czas trwania procesu w temperaturze 550 ° C wynosi co najmniej 10 godzin
 Dla wszystkich stali i żeliwa, materiałów na matryce ze stali pracującej na gorąco, matryce do formowania wtryskowego, części zużywające się oraz części maszyn
 Pasta antyazotowa dostępna opcjonalnie, służy do ochrony obszarów, które nie powinny być azotowane
 Na specjalne zapytanie proszek borujący.

 

FOLIA DO WYŻARZANIA I OBRÓBKI CIEPLNEJ

Folia do obróbki cieplnej  Temperatura procesu do 1200`C
  Folia ze stali nierdzewnej, ultracienka do jednorazowego użytku
  Najlepiej nadaje się do procesów wyżarzania beznalotowego
  Można stosować do różnych kształtów i wielkości detali
  Można docinać do różnych wymiarów
  Detale należy zapakować dokładnie i „szczelnie”
  Istnieje możliwość również zakupu folii w postaci koper lub toreb do obróbki cieplnej
  Inne akcesoria na zapytanie.

 

 

 

 

 

 

INNE AKCESORIA STOSOWANE W OBRÓBCE CIEPLNEJ

 haki do wyciągania, kleszcze, fartuchy, rękawice, ochrony twarzy i głowy
 płyty denne ze stali żaroodpornej, staliwne, żeliwne, ceramiczne lub SiC
 gazoszczelne torby z możliwością podawania gazu obojętnego wraz z termoparą wsadu
 gazoszczelne skrzynie z otwieraną przednią ścianą w celu załadowywania i rozładowywania wsadu bez wyjmowania skrzyni z pieca
 reduktor do butli z przepływomierzem manualnym (lub automatycznym) w celu napełniania, zagazowywania i przepłukiwania gazem obojętnym skrzyń (zestaw z wężami i szybkozłączkami dla azotu, argonu lub gazu obojętnego)
 pompa próżniowa wraz z wężem, szybkozłączką i manometrem
 wskaźnik temperatury. Musi być podłączony do termopary skrzyni do obróbki cieplnej
 twardościomierz Rockwell’a test A-B-C
 tester twardości Rockwella A-B-C

 

GALERIA (skrzynie do hartowania)