07/03/2019

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO firmy INDUSTRY 2.0 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma INDUSTRY 2.0 Wrona Paweł (zwana dalej Firmą) z siedzibą w Jaworznie, e-mail: info@obrobkacieplna.com. Pełne dane rejestrowe znajdują się tutaj.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Administratorem na adres e-mail info@obrobkacieplna.com.
 3. Administrator odpowiedzialny jest za zbieranie, przechowywanie, usuwanie, opracowywanie i ew. udostępnianie Państwa danych.
 4. Firma zbiera i przetwarza tylko podstawowe dane i ogólnodostępne potrzebne do świadczenia usług tj. NIP firmy oraz podstawowe dane osoby odpowiedzialnej za kontakt (imię, nazwisko, telefon oraz email). W przypadku realizacji zamówienia potrzebny jest dodatkowo adres dostawy.
 5. Przy pozyskiwaniu danych w celu realizacji poszczególnych zobowiązań wynikających z odrębnych przepisów będziemy wykorzystywać  Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców CEIDG (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów  zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji  o  kondycji   gospodarczej   przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes), a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia  (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 6. Dane będą przetwarzane w celu sporządzania i przesyłania informacji i ofert handlowo-technicznych na podstawie zapytań ofertowych, które trafiają do naszej firmy INDUSTRY 2.0 w postaci pisemnej, elektronicznej, telefonicznej itp.
 7. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług prowadzonych przez naszą Firmę np. księgowości, przygotowanie oferty technicznej, wystawienia faktury lub dostawy urządzenia urządzenia na wskazany adres.
 8. Dane będą przechowywane przez okres nie określony lub do czasu zgłoszenia chęci usunięcia Państwa danych z bazy firmy.
 9. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Państwa dane z reguły nie trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Dzieje się tak tylko w konkretnym przypadku zamówienia i importu towaru od naszego dostawcy z USA. O tym przypadku zawsze informujemy. 
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.