14/12/2020

Skrzynie do nawęglania i azotowania [skrzynie do obróbki cieplnej]

Skrzynie do nawęglania służą do zapobiegania utlenianiu się detali podczas procesu oraz do azotowania lub nawęglania. Wykonane są z żaroodpornej stali 314 (DIN 1.4841) i posiadają szczelną pokrywę do załadunku wsadu od góry.

Skrzynia do nawęglania i azotowania Skrzynia do hartowania nawęglania
Duża skrzynia do obróbki cieplnej Skrzynia do nawęglania. detale zanurzone w aktywnym węglu

 

SKRZYNIE DO OBRÓBKI CIEPLNEJ (USZCZELNIANE SZNUREM LUB PIASKIEM)

Uszczelka z włókna ceramicznego jest umieszczona w okrągłym profilu uszczelniającym na górnej krawędzi skrzynki. Aby zapobiec utlenianiu detalu podczas procesu, w skrzyni umieszczany jest neutralny węgiel (lub inny proszek, granulat, aktywator). Ten wiąże tlen w skrzyni w całym zakresie temperatury procesu. Po obróbce cieplnej skrzynie wyjmuje się z pieca, pokrywkę otwiera się za pomocą kleszczy i usuwa się obrabiany przedmiot. Nasze skrzynie są również odpowiednie do lutowania twardego.

Skrzynie do nawęglania mogą być również używane z odpowiednim granulatem do nawęglania (opis poniżej) oraz do azotowania proszkowego (opis poniżej) lub borowania proszkowego (opis poniżej). Detale są umieszczane w skrzyni z granulatem nawęglającym lub proszkiem azotującym lub borującym oraz odpowiednim aktywatorem (opis poniżej).

Mała skrzynia do obróbki cieplnej Skrzynie do nawęglania
Mała skrzynia do obróbki cieplnej uszczelniania piaskiem z wiekiem

 

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Tmax 1100 ° C
 • Skrzynie z pokrywą i profilem uszczelniającym lub uszczelniane piaskiem
 • Pokrywa jest uszczelniona ceramiką włóknistą, inne ceramiczne uszczelnienia można stosować alternatywnie (piasek)
 • Skrzynie większe dostępne opcjonalnie z urządzeniem załadowczym
 • Oprócz hartowania stosowane również  do nawęglania i azotowania proszkowego (opis proszków i granulatów poniżej)
 • Specjalna stal żaroodporna 314 / (materiał DIN 1.4841)
 • Większe skrzynie do nawęglania i niestandardowe wymiary dostępne na zamówienie

SKRZYNIE DO OBRÓBKI CIEPLNEJ W GAZIE OCHRONNYM

Stosowana w procesach beztlenowych by zapobiec utlenianiu powierzchni detali. Króćcem wlotowym podawany jest gaz obojętny (argon, azot). Przepływa ciągle przez skrzynie, wypiera tlen i wylatuje. Sztywne przyłącza wyposażone są w zawory zwrotne oraz szybkozłączki. Taka skrzynia może być rozbudowana o dodatkowy krócieć (próżniowy) w celu ewakuacji wstępnej powietrza. Piec powinien być specjalnie przygotowany pod wyprowadzenie sztywnych króćców

Skrzynia do procesu w gazie ochronnym

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Do obróbki cieplnej detali w atmosferze niepalnych gazów ochronnych takich jak argon, azot i gaz formujący (stosowanie zgodnie z lokalnymi przepisami BHP).
 • Temperatura użytkowania do 1100°C
 • Skrzynka na gaz ochronny z zamykaną pokrywą, wlotem i wylotem gazu ochronnego poprzez króćce rurowe wraz z szybkozłączką dla węża 3/8 cala.
 • Termopara ładunkowa typu K. Dająca pomiar bezpośrednio z wnętrza skrzyni (ze wsadu). Należy podłączyć do własnego wyświetlacza.
 • Pokrywa uszczelniona włóknem AES (włókno wapniowo-magnezowo-krzemianowe)
 • Skrzynia wykonana ze stali 1.4841(stop 314)
 • Wraz ze skrzynką gazową zaleca się stosowanie platformy ładującej (wózek załadowczy)
Wózek załadowczy z polem odkładczym i wentylatorem studzącym Wózek załadowczy dla skrzyni
 • Skrzynia posiada ucho hakowe do ładowania (opcjonalnie hak do ciągnięcia)
 • Skrzynia (lub inny osprzęt) do obróbki cieplnej z wystającymi z pieca częściami muszą być podłączone elektrycznie do obudowy pieca za pomocą kabla uziemiającego przez wykwalifikowanego elektryka. Nie jest możliwa eksploatacja takich rozwiązań z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

DOSTĘPNE WYMIARY STANDARDOWE

Skrzynie do hartowania - wymiary

 

 

SKRZYNIE DO OBRÓBKI CIEPLNEJ W GAZIE OCHRONNYM Z EWAKUACJĄ POWIETRZA (PRÓZNIA WSTĘPNA)

Stosowana w procesach beztlenowych by zapobiec utlenianiu powierzchni detali. Króćcem do ewakuacji można wypompować powietrze. Króćcem wlotowym podawany jest gaz obojętny (argon, azot). Przepływa ciągle przez skrzynie, wypiera tlen i wylatuje. Proces ewakuacji oraz płukania można przeprowadzić wielokrotnie. Większa liczba płukań daje czystszą atmosferę (mniej powietrza) w skrzyni. Sztywne przyłącza wyposażone są w zawory zwrotne oraz szybkozłączki. Skrzynia zawiera dodatkowy krócieć (próżniowy) w celu ewakuacji wstępnej powietrza. Piec powinien być specjalnie przygotowany pod wyprowadzenie sztywnych króćców.

PARAMETRY TECHNICZNE

 • Po załadowaniu skrzyni w stanie zimnym zostanie ewakuowane powietrze z wnętrza, a następnie przepłukuje się gazem ochronnym. Powtarzając ten proces kilka razy, znacznie poprawia się jakość atmosfery we wnętrzu. Po ostatnim przepłukaniu skrzynki gazem ochronnym, zdejmuje się pokrywę ewakuacyjną i umieszcza skrzynkę w nagrzanym piecu. Gaz ochronny jest wykorzystywany do obróbki cieplnej.
 • Zestaw zawiera manometr
 • Do obróbki cieplnej detali w atmosferze niepalnych gazów ochronnych takich jak argon, azot i gaz formujący (stosowanie zgodnie z lokalnymi przepisami BHP).
 • Temperatura użytkowania do 1100°C
 • Skrzynka na gaz ochronny z zamykaną pokrywą, wlotem i wylotem gazu ochronnego poprzez króćce rurowe wraz z szybkozłączką dla węża 3/8 cala.
 • Termopara ładunkowa typu K. Dająca pomiar bezpośrednio z wnętrza skrzyni (ze wsadu). Należy podłączyć do własnego wyświetlacza.
 • Pokrywa uszczelniona włóknem AES (włókno wapniowo-magnezowo-krzemianowe)
 • Skrzynia wykonana ze stali 1.4841(stop 314)
 • Wraz ze skrzynką gazową zaleca się stosowanie platformy ładującej (wózek załadowczy)
Wózek załadowczy z polem odkładczym i wentylatorem studzącym Wózek załadowczy dla skrzyni
 • Skrzynia posiada ucho hakowe do ładowania (opcjonalnie hak do ciągnięcia)
 • Skrzynia (lub inny osprzęt) do obróbki cieplnej z wystającymi z pieca częściami muszą być podłączone elektrycznie do obudowy pieca za pomocą kabla uziemiającego przez wykwalifikowanego elektryka. Nie jest możliwa eksploatacja takich rozwiązań z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

GALERIA (skrzynie do nawęglania)