Lista referencyjna, opinie o współpracy i lokalizacje dostaw

LISTA REFERENCYJNA

poniższa lista jest przykładem zrealizowanych dostaw przez firmę INDUSTRY 2.0. Aktualizowana jest w miarę możliwości po kolejnych dostawach i uruchomieniach. Została przygotowana w dobrej wierze dla Firm/Klientów zainteresowanych przyszłą współpracą z naszą firmą. Umieszczone w niej dane teleadresowe są ogólnodostępne w internecie/CEIDG/Google Maps i nie zawierają żadnych innych tajnych lub niedozwolonych informacji.

Ze względu na zrealizowane kontrakty oraz umowy NDA (o poufności) NIE zezwalamy na kontakt bezpośredni ws. naszych dostaw. Wizyty i kontakty referencyjne są możliwe TYLKO ZA ZGODĄ NASZEGO KLIENTA I ZA NASZYM POŚREDNICTWEM. Dodatkowo zastrzegamy sobie możliwość do odmowy spotkania/wizyty jeśli nasz Klient podejmie taką decyzję. 

Z wyrazami szacunku INDUSTRY 2.0

PRZYKŁADOWE LISTY REFERENCYJNE

List referencyjny od SPRZĘT-KOP dla INDUSTRY2.0 List referencyjny od GONAR dla INDUSTRY2.0
List referencyjny od STAPHYT dla INDUSTRY2.0 List referencyjny 3D-LAB dla INDUSTRY2.0

 

PRZYKŁADOWE OPINIE

Referencje Politechnika Częstochowska

Referencje Politechnika Częstochowska

Opinia od Zachodniopomorski Uniwersytet

Opinia od Zachodniopomorski Uniwersytet

FORMULARZ OPINI O WSPÓŁPRACY

PRZYKŁADOWA LISTA REFERENCYJNA KLIENTÓW

 

PRZYBLIŻONA MAPA DOSTAW

Powyższe dane są ogólnodostępne w internecie. Nie zamieszczamy ani nie planujemy zamieścić lub udostępnić żadnych dodatkowych lub innych informacji niż te, które są oficjalnie publikowane w internecie. Nie publikujemy danych firm które wyraźnie tego zakazały lub podpisały z nami oddzielne umowy NDA. W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt z administratorem strony pod adresem info@obrobkacieplna.com 

Lista referencyjna