Lista referencyjna i lokalizacje

Szanowni Państwo,

poniższa lista jest przykładem zrealizowanych dostaw przez firmę INDUSTRY 2.0. Aktualizowana jest w miarę możliwości po kolejnych dostawach i uruchomieniach. Została przygotowana w dobrej wierze dla Firm/Klientów zainteresowanych przyszłą współpracą z naszą firmą. Umieszczone w niej dane teleadresowe są ogólnodostępne w internecie/CEIDG/Google Maps i nie zawierają żadnych innych tajnych lub niedozwolonych informacji.

Ze względu na zrealizowane kontrakty oraz umowy NDA (o poufności) NIE zezwalamy na kontakt bezpośredni ws. naszych dostaw. Wizyty i kontakty referencyjne są możliwe TYLKO ZA NASZYM POŚREDNICTWEM. Dodatkowo zastrzegamy sobie możliwość do odmowy spotkania/wizyty jeśli nasz Klient podejmie taką decyzję. 

Z wyrazami szacunku INDUSTRY 2.0

List referencyjny od SPRZĘT-KOP

List referencyjny od STAPHYT