Elektryczny piec próżniowy laboratoryjny VMK-VAC i gazoszczelny VMK-S (małe komory)

Rodzina pieców komorowych.
Elektryczny piec próżniowy laboratoryjny komorowy VMK-VAC
Elektryczny piec gazoszczelny VMK-S

Typu VMK-VAC (gazoszczelny), izolacja ASW najwyższej klasy, Tmax= 1150°C, w próżni do 900°C komora robocza 2,0-12 litrów, krótkie cykle nagrzewania i chłodzenia. Oszczędny w eksploatacji oraz precyzyjnie utrzymuje zadana temperaturę. Istnieje możliwość doposażenia w różne opcje funkcjonalne

Piec próżniowy laboratoryjny VMK VAC

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA – piec laboratoryjny wysokotemperaturowy

 • Piec stosowany do badań w laboratorium i produkcji
 • Najwyższej klasy izolacja włóknista ASW ze stalową i gazoszczelna muflą przystosowaną do pracy w próżni
 • Maksymalna temperatura pracy 1050°C w atmosferze obojętnej (opcjonalnie mufla INCONEL do 1150°C)
 • Maksymalna temperatura pracy 600°C w próżni (opcjonalnie mufla INCONEL do 900°C)
 • Elementy grzewcze Kanthal A1 (long-life)
 • Szybkie cykle nagrzewania i chłodzenia
 • Obudowa ze stali nierdzewnej
 • Wysoka wydajność i energooszczędność
 • Najwyższa jakość produktu – produkcja w Niemczech
 • Łatwy w obsłudze

SPRAWIMY, ŻE TO JEST MOŻLIWE…

Producent pieców Linn High Therm specjalizuje się w produkcji dla specjalnych wymagań. Proszę poinformować nas o swoich wymaganiach. Każdy piec laboratoryjny wysokotemperaturowy budowany jest z niemiecką precyzją.

OPCJE piec próżniowy VMK-VAC

 • Duży wybór kontrolerów. Wersja podstawowa zawiera kontroler prosty nie programowalny. Dodatkowe opcje wyposażenia zawierają kontrolery programowalne tj.: G800 lub model graficzny SE50 (ekran dotykowy) z możliwością wizualizacji, zapisu danych, ustawiania wielu programów i ramp oraz wizualizacji procesu.
 • Piec próżniowy laboratoryjny typu VMK posiada interfejs seryjny RS
 • System podawania gazu obojętnego przystosowany do pracy z próżnią
 • System dopalania gazu palnego i kontrola płomienia
 • Pakiet bezpieczeństwa (składa się z czujników i monitoringu procesu z gazami wybuchowymi i palnymi)
 • System ostrzegania wycieku gazów palnych i wybuchowych
 • Pompa próżniowa o wydajności do 8,5m3/h i maks. próżni 10^-2 mbar
 • Dodatkowy wyświetlacz pomiaru próżni
 • Dodatkowy kontroler bezpieczeństwa

DOSTĘPNE MODELE STANDARDOWE*
pieca próżniowego VMK-VAC:

Model Objętość komory
[litry]
Wymiary komory roboczej
SxGxW [mm]
Temperatura max.
[°C]
Moc
kW
Piec z próżnią VMK-39-VAC ok. 2 135x170x80 1050/1150 2,2
Piec z próżnią VMK-80-VAC ok. 4 160x190x130 1050/1150 2,6
Piec z próżnią VMK-135-VAC ok. 7,2 200x260x140 1050/1150 3,5
Piec z próżnią VMK-250-VAC ok. 12,2 180x340x200 1050/1150 5,0

* inne modele/wymiary na specjalne zamówienie

DOSTĘPNE MODELE STANDARDOWE*
pieca gazoszczelnego VMK-S:

Model Objętość komory
[litry]
Wymiary komory roboczej
SxGxW [mm]
Temperatura max.
[°C]
Moc
kW
Piec gazoszczelny VMK-39-S ok. 2,6 150 x 180 x 95 1050/1150 1,9
Piec gazoszczelny VMK-80-S ok. 5,2 180 x 210 x 140 1050/1150 2,1
Piec gazoszczelny VMK-135-S ok. 9,2 220 x 280 x 150 1050/1150 3,0
Piec gazoszczelny VMK-250-S ok. 15,0 200 x 360 x 210 1050/1150 5,0

* inne modele/wymiary na specjalne zamówienie

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE PIECA W WERSJI PODSTAWOWEJ (piec próżniowy i gazoszczelny typ -VAC i -S)

Obudowa pieca

By zapobiec korozji podczas procesów np. spopielania, spalania, trawienia lub agresywnych lepiszczy komora pieca VMK zbudowana jest ze stali nierdzewnej. Poniżej drzwi zabudowana jest również półka, podest zbudowany również ze stali nierdzewnej.  Zapobiega uszkodzeniu podzespołów elektronicznych przez temperaturę lub uszkodzenie mechaniczne. Wyciąg spalin ze stali nierdzewnej zabudowany jest na tylnej ścianie.

Atrakcyjnie zaprojektowana obudowa pieca jest zrobiona ze stali nierdzewnej. Drzwi otwierają się do na bok. Piec laboratoryjny VMK jest modelem idealnym do precyzyjnych badań laboratoryjnych.

Nagrzewanie

Piec próżniowy laboratoryjny i gazoszczelny laboratoryjny (inne piece laboratoryjne) typu VMK jest nagrzewany przez wymienne grzałki Kanthal A!. Zastosowane elementy grzewcze to najwyższej klasy druty oporowe firmy Kanthal® (Grupa Sandvik – made by Sveden). Moc jest regulowana poprzez przekaźniki tyrystorowe SSR. Przyłącza elementów grzewczych są wyprowadzone poprzez sufit komory a termopara poprowadzona od tylnej ściany mierzy temperaturę w komorze pieca. Piec zapewnia najlepszą możliwą dystrybucję temperatury w komorze poprzez zastosowanie nagrzewania z 4 stron.

Izolacja

Izolacja pieca jest formowana próżniowo z włókien ceramicznych, stanowi jeden blok, co pozwala na uzyskanie wysokich wartości izolacyjnych. Pozwala to również na zastosowanie mniejszej grubości ścianek izolacyjnych, a tym samym na zmniejszenie ciężaru całego pieca. Ponadto, dzięki mniejszej ilości materiału, zmniejsza się pojemność magazynowania ciepła. Powietrze obiegowe pomiędzy izolacją a obudową pieca umożliwia osiągnięcie niskich temperatur przy zewnętrznych ścianach pieca. Wysokiej klasy izolacja zapewnia szybsze cykle nagrzewania i chłodzenia oraz o 40% niższe zużycie prądu.

Mufla gazoszczelna (opcjonalnie próżniowa)

Cała mufla, w miejscach gdzie trzymany jest wsad, wykonana jest z wysokiej klasy stali żaroodpornej 1.4841, pozostałe elementy ze stali nierdzewnej. Mufla jest szczelnie zamocowana z przodu pieca do ramy przez kątowniki mocujące. Gazoszczelna mufla jest zaprojektowana do pracy w nadciśnieniu max. 4-7 mbar (powyżej atmosferycznego). Przednie kołnierze uszczelniające mufli są chłodzone wodą.

Kontroler

1 szt. podstawowy kontroler PID G400 (nie programowalny):
– 2 lub 3 krokowy kontroler PID
– wyjście logiczne
– jedna rampa nagrzewania o dowolnie programowanej szybkości
– wyświetlanie aktualne temperatury (temperatura zadana wyświetla się po naciśnięciu przycisku)
– sygnał alarmowy w przypadku uszkodzenia termopary
– timer do opóźnionego startu i wyłączenia pieca

1 szt. kontroler bezpieczeństwa przeciwko przegrzaniu
2 termopary NiCrNi (clasy 2 DIN IEC 584)
Termopara kontrolna zainstalowana jest w mufli pieca, termopara bezpieczeństwa zainstalowana jest pomiędzy muflą a grzałkami. Termopara bezpieczeństwa tworzy z kontrolerem bezpieczeństwa osobny obieg zabezpieczający przeciwko przegrzaniu.

Opcjonalnie są dostępne inne, bardziej zaawansowane kontrolery dotykowe, programowalne z archiwizacją danych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS OPCJI DODATKOWYCH (wycena indywidualna):

Kontroler PID programowalny G800

 • 2 lub 3 punktowy sterownik z zachowaniem PID,
 • logiczne lub stałe wyjścia,
 • 4 programy, max. 16 kroków (max. 8 kroków na program)
 • wyświetla aktualną i ustawioną temperaturę,
 • samooptymalizacja procesu zapobiegająca przeregulowaniu (zadana wcześniej lub regulacja automatyczna),
 • oddzielna obsługa i konfiguracja poziomu dostępu (zapobieganie niepożądanym zmianom),
 • 4 możliwe do wyboru nastawy parametrów,
 • alarm w przypadku uszkodzenia termopary,
 • łącze szeregowe RS 485 jako opcja (późniejsza dostawa/rozbudowa nie jest możliwa)

Kontroler SE-50 Touch (109171)

SE-50 Touch jest dwukanałowym, uniwersalnym sterownikiem procesowym i programowym, który jest wizualizowany przez znakomity wyświetlacz i obsługiwany intuicyjnie za pomocą ekranu dotykowego.

Specyfikacja techniczna:
• 10 programów / 50 segmentów
• Interfejs, Modbus RS485
• Kolorowy ekran graficzny 3,5 cala, o rozdzielczości 320 × 240 pikseli i 256 kolorach
• Wygodne wprowadzanie programu i sterowanie programem
• Administracja zabezpieczona hasłem
• 5-cyfrowy wyświetlacz wartości analogowej
• Indywidualne poziomy użytkownika
• Kontrola i nadzór poziomu wyjściowego
• Certyfikat kalibracji AMS2750 / CQI-9 (opcjonalnie)
• Zastosowano licencję cUL, GL, DIN EN14597
• Stopień ochrony IP66

Dostępne opcje dla kontrolera:

 • wyjście analogowe
 • funkcja nagrywania procesu
 • oprogramowanie do analizy i archiwizacji
 • port USB do zapisu danych
 • przyłącze Ethernet
 • serial interfejs

System podawania gazu do komory gazoszczelnej (103963)

System podawania gazu można zainstalować tylko do pieca z gazoszczelną muflą. Jest umieszczony po prawej stronie pieca i stale z nim połączony (zdjęcia w galerii). W przypadku stosowania łatwopalnych, toksycznych i wybuchowych gazów należy podjąć specjalne środki ostrożności i przepłukiwać komorę gazem obojętnym. Dlatego są montowane w piecu dwa doprowadzenia gazowe z elektrozaworami odcinającymi i zaworami igłowymi dozującymi (przepływomierzami). Doprowadzenia te są połączone w jedną linię doprowadzającą gaz do komory. Przepływomierz z zaworem iglicowym jest zainstalowany na linii zasilania gazem. W przewodzie wydechowym znajduje się zawór dławiący do utrzymywania ciśnienia wewnątrz pieca na poziomie max. 4-7 mbar. Manometr służy do pomiaru ciśnienia w komorze. Butle z gazem i reduktory z manometrem na max. ciśnienie wyjściowe 200-500 mbar są instalowane przez Użytkownika.

UWAGA: W przypadku stosowania łatwopalnych, toksycznych lub wybuchowych gazów operator musi zadbać o bezpieczne i ciągłe płukanie komory pieca gazem obojętnym. W takim przypadku piec musi być doposażony w opcje Pakiet Bezpieczeństwa (odpowiednia opcja w naszej ofercie).

System dopalania gazu wraz z kontrolą płomienia (103987)

Ta opcja jest obligatoryjna dla stosowania gazów palnych, toksyczny, wybuchowych itp. Jest dostępna tylko z opcjonalnym systemem podawania gazu do komory gazoszczelnej lub próżniowej (opis powyżej). Palne, wybuchowe gazy ochronne muszą zostać dopalone zanim wydostaną się z pieca do kanałów powietrznych lub spalinowych. Zapłon następuje za pomocą małego palnika zapalanego za pomocą wyłącznika ciśnieniowego. Gdy zapłon zgaśnie, zawór magnetyczny w przewodzie gazów ochronnych zostanie automatyczne zamknięty, a zawór magnetyczny w przewodzie gazu płuczącego/obojętnego (argon lub azot)  zostanie  automatycznie otwarty. System dopalania zawiera również elektryczny palnik gazowy propan-butan, nadzór nad płomieniem i elektrycznym klaksonem ostrzegawczym.

Pakiet bezpieczeństwa (103988)

Podczas pracy pieca z łatwopalnymi i wybuchowymi gazami ochronnymi zalecamy stosowanie pakietu bezpieczeństwa. Może on być dostarczany tylko wraz z opcjonalnym systemem podawania gazu do komory gazoszczelnej lub próżniowej (opis powyżej) oraz kontrolerem zaawansowanym SE 702 i zawiera:
– nadzór nad czasem przedmuchiwania
– nadzór nad przepływem gazu płuczącego/obojętnego (np. azot)
– nadzór nad przepływem gazu ochronnego/procesowego (np. wodór)
– nadzór nad resztkową zawartością tlenu w piecu
– nadzór nad zapasem gazu płuczącego/obojętnego (możliwy tylko przy pracy z butlą)
– blokada drzwi podczas procesu obróbki cieplnej

– eytension dla SE 702 Touch
W przewodzie doprowadzającym gaz niebezpieczny (procesowy np. wodór) zainstalowane są dodatkowo dwa zawory blokujące w linii oraz filtr. W przypadku jakiejkolwiek awarii podczas przedmuchiwania gazem obojętnym (np. azotem) nie można rozpocząć pracy z gazem niebezpiecznym (procesowym np. wodorem)
W przypadku przerwy w przepływie gazu w czasie pracy z gazem niebezpiecznym, następuje natychmiastowe uruchomienie bezpiecznego przedmuchu (płukania komory) z wykorzystaniem gazu obojętnego np. azotu.
W przypadku, gdy ciśnienie w butli z gazem obojętnym spadnie poniżej ustawionego poziomu, tak, że nie będzie wystarczająca ilośc gazu by dokonać płukania komory przed i po procesie – nie będzie możliwe uruchomienie programu.

System wykrywania i ostrzegania nieszczelności pieca (103790)

W systemie wykrywania i ostrzegania nieszczelności znajdują się trzy czujniki, które są zamontowane nad komorą gazoszczelną, nad drzwiami oraz na systemie podawania gazu procesowego. Jednostki analizujące sterują zaworami magnetycznymi w przewodach doprowadzających gaz. Jeśli jeden z czujników zarejestruje zwiększone stężenie gazu niebezpiecznego/palnego to dopływ do pieca zostanie automatycznie przerwany i rozpocznie się automatyczne przedmuchiwanie gazem obojętnym np. azotem.

Mufla specjalna z materiału Inconel 601®

Gazoszczelna mufla ze specjalnego żaroodpornego materiału INCONEL601 do pracy w temperaturze 1100`C.

Mufla specjalna z materiału Inconel 602®

Gazoszczelna mufla ze specjalnego żaroodpornego materiału INCONEL602 do pracy w temperaturze 1200`C.

 

INNE OPCJE SPECJALNE (piec próżniowy laboratoryjny)

 • Komora próżniowa oraz systemy pomp w zależności od wymagań
 • System dopalania gazów procesowych wraz z monitoringiem płomienia
 • Pakiet bezpieczeństwa dla gazów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych i niebezpiecznych
 • System ostrzegania gazów łatwopalnych, wybuchowych, toksycznych i niebezpiecznych
 • Pułapka kondensatu
 • Oprogramowanie ECS dla zarządzania piecem i danymi
 • Nagrywarka procesu dla termopar zewnętrznych 3, 6 lub 9-kanałowa
 • Pomiar zawartości tlenu w gazach na wylocie z komory
 • Pomiar zawartości tlenu bezpośrednio w komorze
 • Komora próżniowa oraz systemy pomp w zależności od wymagań
 • Chłodzenie gazów procesowych
 • Mieszalnik gazów procesowych
 • Wzmocniona cyrkulacja gazowa
 • Dodatkowa izolacja włóknista
 • Bubbler do podwyższania wilgotności gazów procesowych
 • Ruchoma termopara
 • System załadowczy do komory

GALERIA

ZOBACZ TAKŻE

Piece muflowe laboratoryjne do małych zakładów, narzędziowni i laboratorium